jahasolar

Jaha Solar arrin marëveshjen për projektimin, furnizimin, instalimin dhe lëshimin në punë të projektit të parë fotovoltaik në Mal të Zi

Posted on 26-02-2018 , by: admin , in , 0 Comments

Jaha Solar arrin marëveshjen për projektimin, furnizimin, instalimin dhe lëshimin në punë të projektit të parë fotovoltaik në Mal të Zi me kompaninë Invicta. Kapaciteti i projektit është 416.00 kWp.
Jaha Solar arrin të del kompania me ofertën më të mirë teknike dhe financiare në një tender privat në konkurrencë me kompani të mëdha ndërkombëtare.

Leave a comment